Indywidualny Kurs Numerologii – IKN


PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – moja realizacja zawodowa z numerologią przekroczyła już 20 lat, z czego od ponad 10, prowadzę Indywidualne Kursy Numerologii. Nie sposób jedynie gromadzić w sobie wiedzy i doświadczenia, stąd IKN, jako wspaniały sposób na przekazywanie świadomości, jaką daje numerologia każdemu, kto tylko chce ją poznać i rozwijać w sobie. Na moim kursie poprowadzę Cię drogą, która otworzy przed Tobą spore możliwości własnego rozwoju w tym temacie. Numerologia jest realna, rzeczywista i konkretna, a zarazem elastyczna we własnej interpretacji – jeżeli podejmiesz decyzję o własnym uczestnictwie w tym kursie, tym samym otworzą się przed Tobą możliwości poznania numerologii na tyle, aby mogła rozwinąć się w Tobie Twoja własna, naturalna pewność, płynność i trafność w jej interpretacji.

NA TYM KURSIE, 

wiedzę numerologiczną nabywasz w indywidualny dla siebie sposób – we własnym tempie i rytmie. W czasie trwania kursu, w każdym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii, a odpowiedzi na Twoje pytania skierowane są i trafiają jedynie i bezpośrednio do Ciebie – idę tu z Tobą dobrze znaną mi już drogą, wskazując Ci wszystko, czego wymaga Twój dalszy, samodzielny już rozwój numerologiczny.

Forma Kursu Numerologii – IKN


            Kurs łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, wzajemnie przeplatające się w czasie trwania kursu. Poznasz tu nie tylko wiele istotnych kwestii wynikających z Twojej daty urodzenia, ale i tych, mających swe źródło w Twoich imionach, nazwisku i podpisie, jaki stosujesz – przeanalizujesz i tym samym nabędziesz większej świadomości oddziałujących na Ciebie i Twój własny los wpływów energetycznych, mających swe źródło w liczbach. Zaznajomisz się tu nie tylko ze sposobami odczytywania własnego programu wcielenia, przyczynami wielu ważnych dla Ciebie spraw, ale i staniesz przed możliwością rozwinięcia w sobie sztuki interpretacji numerologicznej.
          Kurs Numerologii – IKN, składa się z 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami dla Ciebie. Zadane w lekcjach ćwiczenia, odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie. Po odesłaniu do mnie odrobionego ćwiczenia z danej lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam je do Ciebie sprawdzone, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz do mnie napisać E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dana lekcja, przed otrzymaniem kolejnej, była dla Ciebie dobrze zrozumiana.

WIĘCEJ O TYM KURSIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

PROGRAM Kursu Numerologii – IKN


 • Podstawowa wibracja w numerologii osobistej – Droga Życia – poznasz sposoby jej obliczania i dogłębną analizę w połączeniu z energetyką dnia urodzenia, co ją znacznie indywidualizuje.
 • Cykle Życia i Warunki Życia – to wibracje, stanowiące podwalinę całego naszego losu – kreujące nasze własne doświadczenia w ściśle określonym kierunku. Poznasz sztukę odnajdywania momentów przełomowych w życiu każdego i najwłaściwsze kierunki działania w danym momencie naszej ziemskiej wędrówki.
 • Szczególne wymogi, jakie zsyła na nas życie – nasze Wyzwania.
 • Wibracje Mistrzowskie, karmiczne i szczególne – zajmiemy się ich ogólnym znaczeniem i dogłębną analizą w oparciu o indywidualną ścieżkę życia. Poznasz sposoby i wskazywanie dokładnego czasu przejawiania się karmy w życiu ludzkim i szczególnych wymagań losu, jakim jesteśmy poddawani, a na które wskazują wibracje szczególne i Mistrzowskie.
 • Analiza energetyki wibracji naszych imion i nazwisk wraz rozwijaniem w sobie sztuki interpretacji tych energii w połączeniu z naszą datą urodzenia – źródło przeróżnych konfliktów wewnętrznych.
 • Zmiany numerologiczne – rozpoznawanie potrzeby ich dokonania i nabywanie umiejętności wprowadzania zmian numerologicznych w osobowości (niwelowania ewentualnych konfliktów osobowościowych).
 • Energetyka własnego podpisu i nabywanie umiejętności wprowadzania w nim ewentualnej korekty, w celu uzyskania pożądanego przeznaczenia.
 • Analiza czasu numerologicznego, dogłębna, wraz z pełnym cyklem naszych możliwości.

Kurs Numerologii - IKN


składa się z 10 lekcji i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko odbywa się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

 • Zestaw materiałów IKN w formie PDF (drogą mailową).
 • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Numerologii, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich Twoich 10 prac IKN

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


 • dokonujesz jednorazowej opłaty za kurs, wówczas inwestujesz 600 PLN
 • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 320 przy przystąpieniu do kursu, druga 320 przed 6 lekcją, wówczas inwestujesz 640 PLN
 • przed każdą lekcją wpłacasz 70 PLN, wówczas inwestujesz 700 PLN

UWAGA!


Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii (IKN) rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia
i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKN - Indywidualny Kurs Numerologii

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Numerologii IKN - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 105709